energia portal energetyczny energetyka odnawialna energetyka konwencjonalna audyty energetyczne audyt energetyczny on-line efektywność energetyczna analizy on-line kalkulatory energetyczne katalog firm energetycznych energia portal energetyczny energetyka odnawialna energetyka konwencjonalna audyty energetyczne audyt energetyczny on-line efektywność energetyczna analizy on-line kalkulatory energetyczne katalog firm energetycznych
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

e-nergy energia
portal energetyczny
energetyka odnawialna
energetyka konwencjonalna
audyty energetyczne
audyt energetyczny on-line
efektywność energetyczna
analizy on-line
kalkulatory energetyczne
katalog firm energetycznych
katalog produktów energetycznych
energia
kup/sprzedaj
pompy ciepła
energia słoneczna
energia wiatrowa
energia wodna
biomasa 
ogniwa fotowoltaiczne
Kolektory słoneczne
węgiel
koks

e-nergy badaj

e-nergy: KUP/SPRZEDAJKATALOG FIRM, PRODUKTÓW/USŁUG 

Wybierz właściwą ofertę dla Ciebie. Zamieść ogłoszenie i reklamuj firmę i swój produkt! 

Regulamin e-usługi „e-nergy research” - enry

REGULAMIN SERWISU

Właścicielem Aplikacji „e-nergy research” – enry jest firma e-nergy Jan Lesiak, ul. Elsnera 58, 43-190 Mikołów, NIP: 6482431976, REGON: 243103447, e-mail: kontakt(at)enry.pl, zwana dalej administratorem. Aplikacja została opracowana przy współfinansowaniu z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” przy współpracy z Instytutem Energetyki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

 

Regulamin przedstawia sposób funkcjonowania aplikacji www i mobilnej.

W celu użytkowania aplikacji www i mobilnej macie Państwo obowiązek zapoznania się z tymi zasadami. Korzystanie z aplikacji www i mobilnej odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu i zgodnie z jego postanowieniami.:

 

 1. Aplikacja www i mobilna służy do przeprowadzania, badań i analiz związanych z różnymi aspektami energetyki w celu wspomagania decyzji związanych z wyborem technologii energetycznych. Celem badania jest również analiza efektywności energetycznej i ekologicznej wybranych technologii energetycznych.
 2. Aplikacja stanowi również bazę produktów z ich charakterystyką uczestniczących w analizach, oraz serwis ogłoszeń.
 3. Z aplikacji mogą korzystać zarówno osoby prywatne, firmy jak i inne podmioty w wersji darmowej (freemium) i płatnej (Premium).

W wersji bezpłatnej użytkownik może korzystać z ograniczonej wersji aplikacji. W wersji płatnej może skorzystać z pełnej funkcjonalności aplikacji. Opłatę za dostęp do wersji Premium aplikacji wnosi się zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 1. W celu realizacji opłaty użytkownik może skorzystać z różnych metod płatności: systemy płatności PAYU, PAYPAL, Kartą kredytową, przelewem lub transferem bankowym.
 2. 4. Wyniki przeprowadzanych analiz przedstawione w raportach mają charakter poglądowy. Metodyka przeprowadzania badań nie gwarantuje osiągnięcia założonych przez usługobiorcę rezultatów, które mogą być zależne od innych czynników. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjęte przez usługobiorcę w oparciu o wyniki badań przeprowadzone w aplikacji.
 3. Aplikacja stanowi wyłączną własność firmy e-nergy Jan Lesiak. Administrator może przeprowadzać aktualizacje aplikacji, uwzględniając zmiany wynikające m. in.  z rozwoju technologii energetycznych, czynników cenotwórczych energii, itp.
 4. Baza danych produktów, usług oraz serwis ogłoszeń służą promocji firm, produktów  i usług związanych z technologiami energetycznymi.
 5. Użytkownik wprowadzając do bazy danych produkty ma obowiązek wprowadzać dane zgodne z stanem faktycznym. Dane charakterystyczne wprowadzanego produktu/usługi powinny być zgodne ze specyfikacją, uzyskanymi certyfikatami produktu itp.
 6. Administrator ma prawo edytować wprowadzone dane dot. m.in. firm, produktów i usług lub ogłoszeń w celu poprawy błędów. Wszystkie zdjęcia, loga, i materiały promocyjne nie mogą naruszać praw autorskich i praw osób do wykorzystania wizerunku. Autor wpisu musi mieć uprawnienia do korzystania z określonego logo, zdjęcia lub innego materiału promocyjnego.
 7. Dodając informacje o swojej firmie do katalogu produktów/usług lub w dziale ogłoszeń należy wpisywać prawidłowe dane. Informacje nie prawidłowe, błędne lub źle wypełnione wpisy mogą zostać usunięte lub odrzucone przez administratora danych.
 8. Administrator ma prawo odrzucić wpisy bez podania przyczyny, dotyczy to głównie nieprawidłowych wpisów, spamu, nieistniejących firm lub oferowania usług/towarów zabronionych przez prawo.
 9. Autor wpisu exportujący używając materiałów promocyjnych ( logo / zdjęcie/filmu) potwierdza, że posiada do nich prawa autorskie. W przypadku, gdy na materiale promocyjnym są widoczne osoby trzecie potwierdza, że posiada ich pisemną zgodę na umieszczanie wizerunku. W przypadku, gdy na zdjęciu/filmie są widoczne nieruchomości lub przedmioty prywatne potwierdza, że posiada zgodę właścicieli do posługiwania się zdjęciami przedstawiającymi te nieruchomości lub przedmioty.
 10. Portal enry.pl  nie ponosi odpowiedzialności za wpisy firm i ogłoszenia, na których prezentowane są zdjęcia /filmy/ elementy graficzne naruszające prawa autorskie lub naruszające prawo wykorzystania czyjegoś wizerunku.
 11. W celu opłaty za usługi użytkownik może skorzystać z różnych metod płatności: systemy płatności PAYU, PAYPAL, Kartą kredytową, przelewem lub transferem bankowym.
 12. Zakazane jest oferowanie przedmiotów i usług zabronionych w prawie oraz oferowanie rzeczy pochodzących z przestępstwa.
 13. Zabronione jest podawanie ogłoszeń o jakiejkolwiek treści erotycznej i pornograficznej.
 14. Zabronione jest oferowanie podróbek/kopii markowych przedmiotów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawa autorskie. Tym samym zabroniona jest sprzedaż nielegalnych kopii filmów, gier, muzyki, książek, itp.
 15. Zabronione jest stosowanie w ogłoszeniach słów obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich. Takie wpisy będą usuwane.
 16. Użytkownicy serwisu nie mogą wykorzystywać danych zawartych w serwisie enry w celach komercyjnych, informacje służą nawiązaniu kontaktu z danym oferentem. Tym samym kopiowanie i rozpowszechnianie danych kontaktowych osób i firm prezentowanych w tym serwisie w celach komercyjnych jest zabronione.
 17. Aplikacja jest chroniona zgodnie z obowiązującym prawem. Usługobiorca może ją wykorzystywać wyłącznie w celu i zakresie wynikającym z niniejszego Regulaminu. Zabronione jest, bez zgody administratora, w szczególności odsprzedawanie dostępu do narzędzi badawczych osobom trzecim, kopiowanie i rozpowszechnianie aplikacji i narzędzi badawczych.
 18. Osoby rejestrujące się w celu skorzystania z aplikacji wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych dla celów aplikacji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest poprzez zaznaczenie pola akceptacji przy wypełnianiu formularza dostępu do aplikacji. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883) i innymi przepisami prawa.
 19. Administrator dołoży wszelkich starań, aby usprawniać działanie aplikacji, weryfikować dane i kontrolować poprawność wszystkich informacji jednak nie jest w stanie weryfikować wszystkich informacji umieszczanych w serwisie. Sugeruje się aby zachować ostrożność przy umieszczaniu wpisów.
 20. Zgodnie z przepisami z Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) osoby/firmy zarejestrowane w serwisie enry zgadzają się na otrzymywanie informacji od administratora tego serwisu.
 21. W przypadku problemów przy rejestracji ogłoszenia lub edycji, autor wpisu proszony jest o kontakt z administratorem serwisu. Adres e-mail podawany przy rejestracji w serwisie enry będzie potwierdzał prawo do edycji/usuwania danego ogłoszenia.
 22. Administrator dołoży wszelkich starań, aby usprawnić działanie serwisu, weryfikować dane i kontrolować poprawność wszystkich informacji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność prezentowanych informacji w zasobach serwisu enry, ani za szkody powstałe w związku z treścią ogłoszeń oraz ich późniejszych skutków.
 23. Administrator nie jest w stanie weryfikować wszystkich informacji umieszczanych w serwisie. Sugeruje aby zachować ostrożność przy umieszczaniu wpisów.

Życzymy użytkownikom przyjemnego korzystania z aplikacji enry!